Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klientů společnosti Gastro-making s.r.o.

Datum účinnosti od: 1. 8. 2023

Rozsah a účel shromažďování a zpracování osobních údajů:

Společnost Gastro-making s.r.o. se sídlem Hospodářská 50, Hostovice, 400 02 Ústí nad Labem a identifikačním číslem 19384441, získává a zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu:

  • správného poskytování služeb, které nabízí
  • možnosti odpovědět na Vaše případné dotazy či požadavky
  • pochopení a vyjasnění Vašich potřeb
  • správného vedení interní evidence zákazníků

K tomuto účelu shromažďuje Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje uchovává na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Při ochraně Vašich osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTEM

Při návštěvě webových stránek obchodmistramalka.cz.cz můžete poskytnout své osobní údaje vyplněním on-line formuláře. Je možné takto požádat o poskytnutí kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo) a o souhlas se zpracováním osobních údajů. Klient tímto souhlasí s tím, aby uvedené osobní údaje byly zahrnuty do elektronické databáze společnosti Gastro-making s.r.o. a aby byly shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud si v budoucnu nepřejete, abychom shromažďovali osobní údaje o Vás, můžete souhlas kdykoliv odvolat odesláním e-mailu na obchod@gastromaking.cz

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo požádat provozovatele webových stránek o sdělení rozsahu osobních údajů, které o Vás shromažďuje. V případě zájmu můžete požádat mailem o kopii Vašich osobních údajů na adrese obchod@gastromaking.cz

Máte právo požádat o vymazání Vašich osobních údajů na emailové adrese obchod@gastromaking.cz

INFORMACE TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám pro použití při marketingu nebo služeb bez vašeho souhlasu.

ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Návštěvou této webové stránky a schválením potřebných cookies poskytujete svůj souhlas pro získávání, shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů podle výše uvedených pravidel. Webové stránky jsou zabezpečeny odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k žádnému nepovolenému sdělení, využití, změně nebo zničení osobních údajů, které nám prostřednictvím stránek poskytnete. Pokud máte dotazy ohledně zabezpečení těchto webových stránek, zašlete je e-mailem na adresu obchod@gastromaking.cz

AKTUALIZACE VAŠICH ÚDAJŮ

Máte možnost své osobní údaje zkontrolovat, změnit nebo požádat o jejich vymazání zasláním požadavku v e-mailu na adresu obchod@gastromaking.cz

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO JINÝCH ZEMÍ

Společnost Gastro-making s.r.o. nepředává osobní údaje do jiných zemí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Tyto stránky jsou určeny osobám, které dosáhli 18 let věku. Společnost Gastro-making s.r.o. vědomě osobní údaje jakýchkoliv osob mladších 18-ti let neshromažďuje. Pokud se stane, že společnost obdržela osobní údaje od návštěvníka stránek, který dosud nedosáhl věku 18 let, vymaže tyto údaje z svých záznamů. Pokud jste ještě nedosáhli věku 18 let, můžete si naše webové stránky prohlížet, ale nesmíte nám poskytovat osobní údaje. Není možné, abyste se na stránkách zaregistrovali.

AKTUALIZACE VNITŘNÍHO PŘEDPISU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle změny právních předpisů a nabídky služeb, bude tento interní předpis aktualizován a zde dojde ke zveřejnění jeho upraveného znění. Datum účinnosti tohoto předpisu naleznete na začátku této stránky.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzujete, že poskytnutím svých osobních údajů Gastro-making s.r.o. udělujete svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou pro účely, které vyplývají z patřičného formuláře.

Dále potvrzujete, že jste byl/a řádně informován/a:

  • o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů
  • o svém nepodmíněném právu kdykoliv tento svůj souhlas odvolat, jakož i o právu získat přístup k údajům o mé osobě a změnit je
  • o svém právu požadovat kdykoliv informace o zpracovávání osobních údajů

PASIVNĚ POSKYTOVANÉ INFORMACE

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.